Biogas Ystad Österlens Ekonomiska förening

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna biogas från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen.

Medlemskap kan förvärvas av juridiska och fysiska personer som kan följa föreningens stadgar och dess beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Stadgar